Vo Lam Viet Mobile (Offline) 1.0.25 [free]

Description

Võ Lâm Việt Mobile tái hiện nguyên bản thế giới Võ lâm trên Mobile. Một thế giới võ lâm rộng lớn với nhiều môn phái: Thiếu lâm, Ngũ độc, Võ đang, Nga my, Đường môn..
Hệ thống kỹ năng đa dạng của các môn phái: Thiên địa vô cực, Vô tướng trảm, Bạo vũ lê hoa... Và chức năng luyện kỹ năng 90 hấp dẫn.
Võ Lâm Việt Mobile mang đến hệ thống vật phẩm đa dạng: đồ xanh, đồ An bang, Định quốc. Cùng với đó là hệ thống chế tạo trang bị giúp bạn tạo ra các trang bị hoàng kim mạnh
hơn.
Ngoài ra còn hệ thống chức năng phong phú: Nhiệm vụ dã tẩu, Nhiệm vụ sát thủ...
Hãy cùng tham gia Võ lâm Việt Mobile để trải nghiệm cuộc sống giang hồ đầy sóng gió và lôi cuốn nhé.
Hỗ trợ: http://facebook.com/volamvietmb


Vo Lam Viet Mobile reproduced the original world of Vo Lam on Mobile. A large martial arts world with many factions: Thieu Lam, Ngu Doc, Vo is, Nga my, Duong Mon ..
System of diverse skills of the sect: Heavenly land infinity, General impermanence, Violence of flowers ... And the function of training skills 90 attractive.
Vo Lam Viet Mobile brings a wide range of items: green, An bang, Dinh Quoc. Along with that is the equipment manufacturing system that helps you create more powerful
golden equipment.
In addition, there is a rich system of functions: the mission of the pipe, the task of assassination ...
Let's join Viet Mobile Vo Lam to experience life full of turbulent and charismatic.
Support: http://facebook.com/volamvietmb

Commentaire de la rédactrice

les anciennes versions

Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: Vo Lam Viet Mobile (Offline)
  • Logiciel Catégorie: Jouer un rôle
  • Code: com.ovanyami.ovanvolamviet
  • La dernière version: 1.0.25
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 36.54 MB
  • Mettre à jour temps: 2019-02-28