Cảm âm sáo trúc 1.12 [free]

Description

Ứng dụng được xây dựng dựa trên tài liệu từ mạng internet và các diễn đàn sáo trúc Việt Nam được tác giả chọn lọc biên soạn lại. Các cảm âm đơn giản, bao
gồm beat kèm theo để giúp các bạn đam mê sáo trúc có thể tập luyện và tự chơi được những bản nhạc mình yêu thích.
Ứng dụng sẽ tiếp tục cập nhật các bản cảm âm mới nhất trong thời gian sắp tới. Đóng góp cảm âm và beat xin gửi về email ứng dụng (chúng tôi sẽ chọn lọc và thêm vào ứng
dụng tên của người đóng góp).
Ứng dụng còn tính năng cho phép các bạn tự tạo cảm âm riêng cho mình bằng cách click vào nút (+) trên màn hình danh sách.
Quá trình biên soạn, chọn lọc chắc chắn không tránh được thiếu sót, mong nhận được các góp ý để ứng dụng ngày càng hoàn thiện.
Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và tập được những bài sáo hay.


The app is based on documents from the internet and forums Vietnam flute been selected authors compiled. The simple negative feelings, including enclosed
to help beat your flute enthusiasts can exercise and self-play of their favorite songs.
  
Applications will continue to update the latest negative feelings in the near future. Contributions feel negative and beat app please send e-mail (we will select and add
the application name of the contributor).
It also features allow you to create your own negative feelings by clicking on the button (+) on the list screen.
The process of compilation, selection is certainly not immune deficiencies, forward comments to applications increasingly better.
  
Wish you have moments of fun and set the stake or post.

Commentaire de la rédactrice

les anciennes versions

Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: Cảm âm sáo trúc
  • Logiciel Catégorie: Divertissement
  • Code: com.zmikisoft.music.camamsaoviet.activity
  • La dernière version: 1.12
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 40.39 MB
  • Mettre à jour temps: 2019-10-21