М-Токен, Мобилен токен 1.3 [free]

Description

М-Токен, модерен начин за пристап во електронското банкарство - [email protected]
Мобилниот токен М-токен е софтверска апликација која се инсталира и користи преку мобилен уред, мобилен телефон или таблет, а служи за идентификација на корисници и
потврда на трансакции во системот за електронско банкарство за физички лица [email protected] на Охридска Банка.
M-Токен апликацијата може бесплатно да ја преземете од Android Play Store.
Откако апликацијата ќе се инсталира, потребно е да се активира со внесување на корисничко име и иницијална лозинка кои можете да ги добиете со поднесување на барање за
електронско банкарство во било која експозитура на Банката.
Апликацијата е бесплатна и достапна за користење на 3 јазици: македонски, албански и англиски јазик.
Сигурност
М- Токен апликацијата е заштитена со ПИН број кој единствено е познат на сопственикот на мобилниот телефон. ПИН-от за пристап на апликацијата може да се промени во секој
момент. Дополнително во моментот кога се поставува ПИН, постои и ПИН асоцијација која се состои од назив на држава и приказ на нејзиното знаме. Целта е ПИН асоцијацијата
да Ви помогне да внесете точен ПИН во моментот на користење на апликацијата.

Commentaire de la rédactrice

les anciennes versions

Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: М-Токен, Мобилен токен
  • Logiciel Catégorie: Outils
  • Code: mk.assecosee.android.token.obsg.prod
  • La dernière version: 1.3
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 6.47 MB
  • Mettre à jour temps: 2020-06-30